2010-11-26

Mūsų jubiliatai
Ona Gasparavičiūtė - miela mūsų klubo narė, šiemet švenčia gražų Jubiliejų.
Gimė Ona Linkiškių kaime, Šimonių valsčiuje, ūkininko šeimoje. Mokėsi Migonių pradinėje mokykloje, Kupiškio gimnazijoje, kurią baigė 1946 metais. Ji iš tos karo laikų gimnazistų kartos, kuri sunkiais karo ir pokario metais troško siekti mokslo žinių. Šis noras Oną ir atvedė į Žemės ūkio akademijos agronomijos - ekonomikos fakultetą, o vėliau - parengti ir apginti žemės ūkio mokslų daktaro disertaciją. Toliau sekė ilgametis darbas Žemės ūkio ministerijoje, Žemės ūkio ekonomikos institute vyresniosios mokslinės bendradarbės pareigose.
Jubiliatė yra Lietuvos pensininkų sąjungos "Bočiai" Vilniaus miesto bendrijos Žvėryno skyriaus vadovė, domisi istorija, tautodaile, dailiaisiais amatais. Dar gimnazijoje pamilusi dainą Onutė iki šiol dainuoja chore. Nuo pat Vilniaus kupiškėnų klubo įsikūrimo yra aktyvi narė. Ją sutinkame visuose klubo renginiuose, išvykose, kelionėse. Mielai dalijasi savo žiniomis ir patyrimu, visuomet geranoriškai talkina klubo vakaronėse.

Sveikiname Oną su garbingu Jubiliejumi!
Linkime geriausios sveikatos, neišsenkančios energijos ir sėkmės darbuose ir siekiuose!
Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą