2010-10-13

SVEIKINAME IRENA EIGELIENĘ - SEMAŠKAITĘ


SVEIKA, MIELA KRAŠTIETE IRENAIrena gimė Vytauto Didžiojo metais Kupiškyje. Nuo vaikystės tėvų namuose skambėjo muzika. Tėtis Juozapas Semaška buvo garsus dūdų orkestro vadovas – anykštėnas. Motina Marcelė Pažemytė – smagi dainininkė, tikra kupiškietė. Jos tėvas Kazimieras Kupiškio bažnyčios vargonininkas. Besimokydama Kupiškio gimnazijoje buvo aktyvi literatė, literatų būrelio organizatorė. Be jos dalyvavimo neapsieidavo visi mokyklos vakarėliai, jos visur būdavo pilna tiek mokykloje tiek ir už jos ribų.

Vilniaus universitete su užsidegimu Irena studijavo istoriją ir bibliografiją, tapo diplomuota istorijos mokytoja.

Dėstydama istoriją entuziastingai organizuodavo vasaros turistines stovyklas gimtajame Kupiškyje prie Lėvens ir Kupos krantų. Irenos dėka daug žmonių ir ypač jaunumo susipažino su Kupiškio krašto istorija, papročiais.

Daug metų Irena rengia ekskursijas po senąsias aisčių žemes, nepamiršdama poetiškų tų žemių apibūdinimų, jų padavimų, jų istorijos.

Su vyru Rimantu Eigeliu, įdomios biografijos žmogumi, išaugino sūnų Vytenį, baigusį KPI pramoninės elektronikos specialybę, kartu tapusį atsargos leitenantu.

Po Nepriklausomybės atgavimo Irena dėstė baltų kultūrą, tai buvo tiesiog jos pašaukimas.

Sūnus Vytenis, patriotiškai tėvų auklėtas, nedelsdamas įsijungė į Lietuvos kariuomenės atkūrimo darbus. 1990 m. gale jam buvo suteiktas Lietuvos kariuomenės kapitono laipsnis. Tačiau 1993 m. Eigelių šeimą ištiko didelis skausmas. Anapilin išėjo jų sūnus, kapitonas Vytenis.

„Skausmas nėra bevaisis“, sako Irena. Jis atvedė Ireną į Tėviškės pažinimo draugiją, Vilniaus kupiškėnų klubo susiėjimus. O kokie išmoningi ir vaišingi būdavo jos atvykimai į Vilnių, į kupiškėnų klubą, Tėvynės pažinimo draugijos konferencijas Šlapelių namuose.

Kai Irenos paklausia, kokia padėka Jums šilčiausia, ji atsako: „Norėčiau, kad mano mokiniai mylėtų savo šalį. Ir kad kraujo šauksmas juos visuomet vestų namo“

Vilniaus kupiškėnų klubas nuoširdžiai dėkingi, Lietuvybės ir dvasingumo žadintojai, istorikei Irenai Eigelienei – Semaškaitei. Linkime Jums geros sveikatos, ištvermės puoselėjant tautines vertybes bei savo gimtojo Kupiškio krašto šlovinimą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą