2010-06-09

ANAPILIN IŠĖJO VANDA ŠIMONIENĖ


Birželio 7 – ą dieną netekome kuosėnietės, beveik penkis dešimtmečius mokiusios ir auklėjusios kelias kupiškėnų kartas.

Vanda Žilytė – Šimonienė gimė 1942 metų birželio mėnesio 28 dieną (m. 2010.06.07) Kupiškio rajone, Kuosėnų kaime Antano Žilio ir Onos Žilienės- Zulonaitės šeimoje.

Mokėsi Kuosėnų pradinėje, Kupiškio vidurinėje, Panevėžio medicinos mokyklose. 1961 metais pradėjo dirbti mokytoja Juodpėnų aštuonmetėje mokykloje ir joje dirbo septynerius metus. 1968 metais dirbo Žaidelių aštuonmetėje mokykloje, nuo 1969 metų iki 1974 metų - Šepetos aštuonmetėje mokykloje.

Dirbdama baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo biologijos mokytojo specialybę. Nuo 1974 metų iki 2004 metų dirbo Kupiškio vakarinėje vidurinėje mokykloje mokytoja, direktoriaus pavaduotoja. 2004 – 2008 metais dirbo P.Matulionio vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja suaugusiųjų klasėms.

Mokytoja Vanda Šimonienė buvo tas žmogus, kuris sugebėdavo padrąsinti, įtikinti jaunimą, kad mokslas - didelė vertybė. Mokytoja su visais mokėjo rasti bendrą kalbą, visiems ji buvo kaip mama, vyresnioji draugė, globėja.

Vandutė surasdavo laiko ir mokiniams, ir saviems vaikams. Dukrų Aurelijos ir Dianos sekmės buvo jai gražiausios dovanos.

Vandos ir Luciaus Šimonių šeima kupiškėnams ir ne tik jiems, buvo darbštumo, atsakingumo, meilės kultūrai, gimtajam kraštui pavyzdys. Jie tam negailėdavo nei laiko nei lėšų.

Vanda ir Liucius apsilankydavo Vilniaus kupiškėnų klubo renginiuose, visuomet mielai bendraudavo įvairiose sueigose su kraštiečiais, vaišindavo savo ruoštais skanėstais.

Miela Vandute, mes visi pažinę Tave, liūdime.

Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba reiškia gilią užuojautą vyrui Liuciui, dukroms Aurelijai ir Dianai, giminėms ir artimiesiems.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą