2010-05-09

PAS MUS SVEČIUOJAS KUPIŠKIO PENSIONATAS


Prieš susitikimą Mokytojų namuose, parodėme kupiškėnams kelias įžymias Vilniaus vietas – aplankėme šv. Petro ir Povilo bažnyčią, vieną įdomiausių Vilniaus baroko šedevrų, Arkikatedrą, varpinę. Pro autobuso langus svečiai pažvelgė į Gedimino pilį, Valdovų rūmus ir patraukėme link Vilniaus gotikos ansamblio, kur apžiūrėjome šv. Onos ir Bernardinų bažnyčias, paminklą Adomui Mickevičiui. Toliau aplankėme paskutinį planuotą objektą – tai Subačiaus gatvėje esanti apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria nepaprastas Vilniaus miesto grožis, apie kurį vaizdingai ir įdomiai papasakojo gidė – Klubo narė Ona Gasperavičiūtė. Čia atsipūtę, atsigėrę kavos, vykome į tradicinį Vilniaus kupiškėnų klubo susitikimą, kur jau buvo paruošta Mokytojų namų didžioji salė.

Kupiškio pensionato direktorius Dainius Bardauskas supažindino su pensionato gyvenimu, veikla - kaip verčiasi. Nustebome, kad pensionato gyventojai labai gražiai leidžia laiką: piešia, groja, dainuoja, rengia parodas, žaidžia stalo žaidimus, keliauja. Turi kompiuterių klasę ir biblioteką. Malonu buvo susipažinti su įvairiapusiškais gyventojų pomėgiais.

Kalba klubo prezidentas Vytautas Pivoriūnas ir Kupiškio pensionato direktorius Dainius Bardauskas


Salės vaizdeliai


Grojo pensionato kapela "GROK ŠIRDIE"

Muzikos vadovė - socialinė darbuotoja Vaida Mališauskienė. Ansamblio solistai Nijolė Plučaitė, Ustinija Korolkovaitė, Erlandas Parfionovas ir kiti.
Pensionato direktorius Dainius Bardauskas įteikia prisiminimo davaną Vilniaus kupiškėnų klubo prezidentui Vytautui Pivoriūnui.
Pensionato teatro trupė "Be kaukių" suvaidino veikaliuką "Plaštakės diena"

Vadovė Vaiva Mališauskienė, kostiumų autorė Vaida Karaliūnaitė, plaštake skrajojo Ustinija Korolkovaitė.
Vidmantas Jankauskas pristatė eilinį Kupiškio almanacho numerį ir "Kūrybinę brolystę" iš Juozo ir Broniaus Kedainių epistolinio palikimo.Nors klubas neturi vokalinio ansamblio, per vaišes dainos pylėsi kaip iš gausybės rago.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą