2010-05-26

ATSISVEIKINIME SU BRONIUMI TEREBU


Su gražiais gegužės mėnesio žiedais į paskutinę kelionę palydėjome Vilniaus kupiškėnų klubo narį Bronių Terebą.

Bronius gimė 1934 m. sausio 15 d. Gindvilių kaime Kupiškio valsčiuje, vidutinio ūkininko šeimoje. Jis turėjo dvi seseris - Stasę ir Oną ir brolį Kazimierą.

Septynklasę užbaigęs Virbališkių mokykloje įstojo į Kupiškio vidurinę mokyklą. Jos nebaigęs buvo pašauktas atlikti privalomą karinę tarnybą.

Grįžęs iš karinės tarnybos Bronius Terebas įstojo į Kupiškio darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą.

Nuo pat pirmųjų mokymosi dienų Bronius buvo draugiškas su naujais klasės draugais, stropus, pareigingas ir gabus mokinys. Jo pažiūros į gyvenimą jau buvo gana rimtos, kaip gerai gyvenimą pažinusio žmogaus. Jis mielai ir nuoširdžiai padėdavo moksle draugams, visada buvo linksmas ir geros nuotaikos.

Vidurinę mokyklą baigė 1958m. Tais pačiais metais įstojo į LŽŪA miškininkystės fakultetą Kaune. Ją baigęs įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę.

Dirbti Bronius pradėjo Pagėlavos girininkijoje, šalia Šiaulių. Keletą metų išdirbęs Pagėlavoje buvo perkeltas į Vilnių - Miškų ūkio ministeriją. Ilgiausiai Bronius darbavosi Miškų ūkio Eksperimentiniame projektavimo- konstravimo ir technologijos biure. Jame bedirbdamas užregistravo net 9 išradimus, dalį jų su bendradarbiais.

Broniaus žmona Nemira Angelė - gydytoja, mirusi 2006 m. Sūnūs Andrius ir Nerijus gyvena Vilniuje.

Vilniaus kupiškėnų klubas reiškia gilią užuojautą velionio sūnums, giminėms ir artimiesiems.Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą