2010-04-27

VILNIAUS KUPIŠKĖNAI TALKININKAUJA

.
Ankstų pimadienio rytą trys Viniaus kupiškėnų ekipažai, ginkluoti specialiais medelių sodinimo ir paprastais kastuvais, per rytinį Vilnių pasuka Kupiškio link.
Nuvykę randame miškotvarkos inžnierių Virginijų Stapulionį belaukinatį mūsų ir ekipažą gimnazisčių pasiryžusių rodyti mums Mirabilio miško medelių sodinimo barus prie Braskuškio kaimo.
Nuvykę į vietą randame atvykusius Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazistes ir gimnazistą.
Po trumpo instruktažo kimbame į darbą. Sodiname eglutes, juodalksniai kas antrą vagą jau buvo susodinti.
Po talkos miškotvarkos inžinierius Virginijus Stapulionis talkos dalyviams įteikė po gražiai iliustruotą knygą "Kupiškio miškų urėdijos istorijos eskizai"


Verda darbas visais frontaisIš Vilniaus atgabenta didelė gausybė inkilų Mirobelio giralas paukštėliams

Gediminas Kaluina, talkos iniciatorius, dėkoja Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos gimnazistams, miškininkams ir Vilniaus kupiškėnams už gražų indėlį turtinant Lietuvos gamtą.


Darbščiosios Kupiškio gimnazistės


Po geros talkos, pagal senus lietuviškus papročius, ruošiamasi potalkei, kurią suruošė mūsų moterys.

Po šios "šeimyninės" nuotraukos buvo sugiedotas Lietuvos himnas

Po gražios talkos Vilniaus kupiškėnų šeimyninė nuotrauka.
..................................................................................................................................................
Papietavę šalia mūsų sodinto miško išvykstam į pažintinę ekskursija. O ji gana plati: Virbališkiai, Laukminiškiai, Lebedžiai, Stuburai, Antašava, Alizava, Salamiestis.

Atminimo akmuo knygnešiui Gabriūnui.

Klubo prezidentas V. Pivoriūnas rašo padėką Laukminiškių k. muziejujeAtminimo akmuo ir stogastulpis Rasiulių ir Kaluinų šeimoms Laukminiškių kaimo laukuose.

Šalia šio akmens buvusios sodybos - Gedimino Kaluinos giminės šaknys. Metale įkirsti kelių kartų Kaluinų giminės vardai.


Rimo Skaisčio su broliu pastatyto atminimo akmens užrašas skelbia apie sovietmečio sugriautą ūkininko ir visuomenės veikėjo gyvenimą.

Architektas Žybartas Simonaitis mums išdėstė savo kaip architekto idejas, kurios bus išreikštos akmenyje. Lietuvos istorijos tūkstantmečio ribos bus išplėstos dar 500-tais metų.

Prie Rimo Skaisčio tėvų kapo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą