2010-04-11

Atvelykis 2010.04.11

Klubo prezidentas Vytautas Pivoriūnas pradėdamas vakarą kviečia sugiedoti Kupiškėnų himną.

Tylos minute pagerbiami aviacijos katastrofoje žuvę Lenkijos prezidentas Lechas Kačinskis ir kiti žymūs Lenkijos žmonės.

Mūsų vakaro pažibos!


Mūsų vakaro salės vaizdaiKunigas Gediminas Kijauskas S.J. provinciolo talkininkas, 35 metus klebonavęs lietuviškoje Dievo motinos nuolatinės pagalbos parapijos bažnyčioje, Klivlende mums priminė, kad kupiškėnų himne minimas Tamošėlis susišaukia su šia diena.
Atvelykis dar vadinamasTomo sekmadieniu. Apaštalas Tomas negalėjo su kitais apaštalais dalyvauti Velykų įvykiuose ir tuo netikėjo, todėl Velykos jam buvo tarsi atnaujintos. Tomas sunkiau nei kiti apaštalai patikėjo Kristaus prisikėlimu. Jonas patikėjo vien pamatęs numestas drobules, o Tomas įtikėjo tik įkišęs pirštą į Jėzaus žaizdų vietą. Tomo sekmadienis yra Velykų atnaujinimas tiems, kurie negalėjo švęsti Velykų.
.....................................................................................................................................................................
Olimpinė čempionė Vida Vencienė pasidalino prisiminimais apie savo sportui atiduotus metus, apie 6 olimpiadas, kuriose įvairiuose amplua jai teko dalyvauti. Vida su humoro gaidele atsakėjo į suktokus kupiškėnų klausimėlius. Visiems, ypač subrendusiems, rekomendavo Šiaurės ėjimą, tai ėjimas su lazdomis, panašiomis į slidininkų.


Pagerbiama Aldona Minelgaitė - Vasiliūnienė parašiusi romaną "Žėrinti jaunystė". Apie kūrinį ir jos autorę gražiai atsiliepė rašytojas Jurgis Usinavičius, mokytoja Nijolė Kinderytė. Romano ištraukas skaitė Pranas Vasiliūnas.Mūsų klubo senbuvei Vytautei Eidukaitienei - Širvinskaitei garbingo jubiliejaus proga įteikiamos pasižymėjimo regalijos, gėlės
, sugiedama "Ilgiausių metų ..."
Garbingi mūsų vakaro žmonės nutarė padaryti šeimyninę nuotrauką.
Kas ilsisi, kas arbatėlę geria, tik Vytautė labai rimtai nusitekusi, garbinga juosta didžiuojasi.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą