2010-02-08

UŽ TRIS ILGUS METUS


Atsiskaičius ir aptarus 2009 metų klubo veiklą, reikėtų labai trumpai prisiminti 2007 ir 2008 metus. Tai buvo pirmieji mūsų valdybos darbo metai. Aišku dar buvom „žali“, neturėjom tiek patirties. Kažkaip įstrigo „Kupiškėnų enciklopedijos“ pristatymas, nežinojom nei nuo ko pradėti ir nelabai kas patarė. Bet per trejetą metų įgijom patirties,nors tobulėjimui ribų nėra.
Priminsiu nors keletą momentų, ar renginių, įvykusių 2007 metais: buvo pristatytas „Kupiškėnų enciklopedijos“ I tomas, po ilgų ginčų ir derybų išleidom lankstinuką, kavinėse atšventėm dviejų žinomų ir vertų klubo narių jubiliejus, tai Petro Pečiūros ir Vito Kriščiūno, lankėmės Belmonte ir Pučkorių atodangos vietoje, Šlapelių muziejuje, buvom pasikvietę brolį dominikoną Pijų.
2008 metais pakeitėm ir suvėjimų vietą, iš labai ankšto kambarėlio Jakšto gatvėje įsiprašėme į jaukius Mokytojų namus, kur visiems labai patogu ir miela susirinkti.
O veiklos buvo jau žymiai daugiau: tai knygos „Keliai veda Kupiškin“ III tomo pristatymas, „Kupiškėnų žodyno“, plokštelės „Puponių kaimo dainos“, almanacho Kupiškis pristatymas. Buvo ir ekskursijų: į Europos parką, Signatarų namus, Verkių dvaro sodybos parką ir kelionė per Svėdasus, Kamajus į Rokiškį, Skapiškį, kur susitikom su Skapiškio bendruomenės nariais. Buvom nuvykę susitikti su Kupiškio savivaldybės valdžia, seniūnijų seniūnais, kad aptartiume tolimesnį mūsų bendradarbiavimą, ryšių palaikymą. Buvom pasikvietę psichiatrą Raimundą Alekną, paminėjom Kazio Šimonio 120 metų sukaktį, lankėmės pas kupiškėną kunigą Eitvydą Merkį, prieš Kalėdas aplankėme Prienuose gyvenančius kupiškėnus Rimtautą Kašponį ir Algį Pėžą.
Stuburų kaime buvo atidengtas memorialinis akmuo-paminklas Povilui Skaisčiui, jo ištremtos ir sušaudytos šeimos atminimui. Paminklą savo lėšomis pastatė Rimantas Skaistis su broliu. Pastatytas paminklnis akmuo Vėžionių pradžios mokyklai atminti. Taip pat per šiuos trejus metus buvo parašyta apie 15 raštų Vyriausybei, Seimui, ministerijoms, Radijo ir televizijos komitetui ir kt. institucijoms, norint atkreipti dėmesį į jų darbo trūkumus ar įstatymų nesilaikymą. Už tai reikia dėkoti Žybartui Simonaičiui.
Keletą žodžių noriu pasakyti apie trejų metų mūsų valdybos darbą. Mes rinkdavomės kartą per mėn (apie 10 posėdžių), prieš kiekvieną renginį. Smulkiai aptardavome, pasiskirstydavome darbus. Man atrodo, kad mes daugeliu klausimų sutardavome. Aišku, jei vertinti kiekvieno nario įnašą į klubo veiklą, be abejo, jie nevienodi. Nenorėdama įžeisti kitų, norėčiau pasakyti, kad darbščiausi buvo Vytautas Pivoriūnas ir Regina Tubelienė, todėl aš juos ir siūlau išrinkt į naują valdybą.
Visi, aišku, stengėmės, kad visiems būtų įdomu ir norėtųsi susirinkti į suvėjimus kiekvieną mėnesį. Patys pastebėjote, kad svetainės salė vis pilnėja.
O ar jums iš tikrųjų buvo gera, įdomu, nenuobodu, turite labai gerą progą išsakyti savo pastebėjimus, kas buvo negerai, ką reikėtų keisti, tobulinti. Mes paruošėme anketą Jūsų pageidavimams ir pastaboms, bet žodiniai pasisakymai turbūtbūtų įdomiau.
Baigdama pirmiausia noriu padėkoti visiems visiems , valdybai, prisidėjusiems prie renginių organizavimo, vaišių stalų paruošimų ir po to sutvarkymų, palinkėti naujai valdybai, prezidentei ar prezidentui dar labiau tobulinti mūsų nueitą kelią, ieškoti naujų idėjų, suburti klube dainorėlių ansamblį, kad ir toliau išliktų toks gražus ir gausus kupiškėnų būrys šitoj mieloj svetainėj.
Aš asmeniškai pageidauju nesiūlyti mano pavardės į naują valdybą ar aktyvą, nes tikrai esu tvirtai apsisprendusi, kad pirmiau man reikia susitvarkyti savo sveikatą, kad širdies ritmas tikrai būtų normaliai ritmiškas visą laiką, mums tada visiems bus geriau.
Labai ačiū už kantrybę, atsiprašau, jei ką dariau ne taip. Buvo labai malonu su jumis dirbti, nors ir nelengva. Kada tik reikės, su malonumu patarsiu ir padėsiu
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą