2010-02-10

ANTANAS GLEMŽA

Netekome ilgamečio Vilniaus universiteto dėstytojo profesoriaus Antano Glemžos, žymaus biochemiko, biotechnologijos Lietuvoje pradininko.
Antanas Skaistutis Glemža gimė 1938 m. birželio 21 d. Repeniškių kaime, Kupiškio krašte. Baigė Kupiškio vidurinę mokyklą, Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, Maskvos valstybinio M. Lomonosovo universiteto biochemijos aspirantūrą.
Jo darbai fermentų tyrimo srityje apibendrinti 1982 m. SSSR Mokslų akademijos A. Bacho biochemijos institute apgintoje habilituoto mokslų daktaro disertacijoje. 1983 m. A. Glemža tapo profesoriumi.
Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakultete A. Glemža dėstė nuo 1965 m. su pertrauka. Jis svariai prisidėjo prie moderniosios biologijos kursų plėtotės, rūpinosi moksliniams tyrimams būtina baze, padėjo tvirtus pagrindus biochemikų rengimui Lietuvoje. Jis yra vadovavęs Biochemijos, biofizikos ir genetikos bei Augalų fiziologijos ir mikrobiologijos katedroms.
A. Glemža kartu su bendraminčiais pradėjo biotechnologijos mokslą ir pramonę Lietuvoje. 1971–1989 m. jis buvo Vilniaus mokslinio gamybinio susivienijimo „Fermentas“ direktoriaus pavaduotojas mokslui, organizavo būtinus gamybai mokslinius tyrimus, sukviesdamas dirbti gabiausius ir perspektyviausius jaunuosius mokslininkus. Iš jo suburto kolektyvo išaugo dabartinis Biotechnologijos institutas.
A. Glemža yra paskelbęs 250 straipsnių moksliniuose žurnaluose, apie 40 išradimų. Jis buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu. Drauge su kitais yra parašęs Biochemijos vadovėlį, įvertintą LTSR valstybine premija, dvi monografijas. Jis išugdė 16 doktorantų, kurie gerbė jį už suteiktas žinias ir įdiegtus gebėjimus atskirti esminius dalykus, nenukrypti į smulkmenas. A. Glemža buvo Lietuvos mokslų akademijos ir aukštųjų mokyklų žurnalo „Biologija“ redakcinės kolegijos narys. Profesoriaus iniciatyva buvo įkurta Lietuvos biotechnologų draugija, jis buvo pirmasis jos prezidentas. (delfi)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą