2009-12-03

S K E L B I M A S

SKELBIMĖLIS

Kupiškėnų susiėjimas vyks gruodžio 6 d. 15 val. Mokytojų namų svetainėje.
Tema : Kalėdų belaukiant. Svečiuosis prof. Libertas Klimka. Prošome atsinešti bent po vieną Kūčių stalo valgį.


O gal kas užraugs kYsėlį ...
Avižinis kisielius – aukotas dievams bei gamtos stichijoms, juo vaišintos vėlės. Verdant kisielių būdavo griebiamasi burtų.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą