2009-09-06

KUPIŠKĖNAI MOKYTOJŲ NAMUOSEMokytojų namų svetainėje įvyko knygos "Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai" aptarimas.
Dalyvavo ir kalbėjo daug straipsnių autorių.

Mintimis dalinosi: Kupiškio meras Jonas Jarutis, knygos sudarytoja, Etnografinio muziejaus specialistė Aušra Jonušytė, muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, hab. daktaras, Kupiškio garbės pilietis Vytautas Merkys, profesorius Ričardas Kazlauskas, daktarė Aldona Vasiliauskienė, klubo narė Jonė Žebrytė, doc. Genovaitė Dručkūtė, prof. habil. daktarė Irena Regina Merkienė, daktarė Dalia Klajumienė, daktarė Alvida Lazauskaitė, istorikė Alfreda Petrulienė, daktarė, Kupiškio garbės pilietė Klementina Vosylytė, mokytoja Nijolė Puzelienė, mokytoja Renė Sankauskienė, medikė Rasa Šaltenienė, žurnalistė Eugenija Urbonienė.
Knygos pristatymą pradėjo Klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė, posėdį vedė viceprezidentas Vytautas Pivoriūnas.

Kupiškio kraštas yra savitas savo tarme, tautosaka, papročiais, kraštovaizdžiu, visais laikais išsiskyrė savo politiniu-visuomeniniu aktyvumu, išlikusiais gamtos, kultūros ir istorijos paminklais. Jis nuo seno traukė mokslininkų ir kraštotyrininkų dėmesį, skatino gilintis ir tyrinėti turtingą šio krašto praeitį, papročius, socialinius reiškinius, bei įvykius, sąlygotus įvairių Lietuvos valstybės kūrimosi tarpsnių.
Išsamesni kompleksiniai krašto tyrinėjimai pradėti atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. 1997 metais Kupiškio rajono savivaldybė kartu su Lietuvos istorijos institutu parengė ir išleido monografiją „Kupiškio kraštas“. Kupiškio etnografijos muziejus pratęsė šį darbą 2006–2008 metais vykdydamas Lietuvos Tūkstantmečio fondo remiamą projektą. Padedant Klaipėdos,Vilniaus, Vilniaus pedagoginio, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro, Lietuvos nacionalinio, Panevėžio Kraštotyros muziejaus mokslo darbuotojams ir muziejininkams parengta nauja lokalinė monografija „Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai“. Dauguma straipsnių autorių yra kupiškėnai, iš šio krašto kilę ar kaip nors kitaip su juo susiję. Leidinyje skelbiami gamtos, archeologinio paveldo, istorijos, kultūrinio gyvenimo tyrinėjimai. Knygoje plačiai aptartas etninės kultūros palikimas: tradiciniai gyvenamieji namai ir jų interjeras, audiniai ir drabužiai, kalendoriniai ir jaunimo papročiai.
Šis leidinys skirtas visiems besidomintiems Kupiškio kasdienybės istorija. Jis gali būti naudingas mokslo ir švietimo reikalams, ypač supažindinant moksleivius su vietinio gyvenimo savitumais. Tikimės, kad jis bus svarbus daugeliui kupiškėnų.
Daugelis knygoje minimų kultūros realijų išliko tik muziejuose ir žmonių atmintyje. Straipsniuose apibendrinta naujausia tyrinėjimų medžiaga, kurios nemažą dalį vykdant šį projektą autoriai surinko muziejuose ir lauko tyrimų metu Kupiškio apylinkėse. Juose pateiktas požiūris apie daugelį sparčiai kitusių XIX a. – XXI a. pradžios socialinių ir kultūros reiškinių, susijusių su švietimu, tautinio drabužio kūrimu, sovietmečio partizaniniu judėjimu ir trėmimais, sveikatos apsauga. Knygoje rasite duomenų apie kupiškėnų šnektą ir jų žodyno savitumą, įžymius iš šio krašto kilusius, jam ir Lietuvai nusipelniusius žmones, etnografės Mikalinos Glemžaitės, jos seserų kraštotyrininkių Elvyros Glemžaitės-Dulaitienės ir Stefanijos Glemžaitės, Kupiškio krašto garbės piliečio prof. habil. dr.Vytauto Merkio gyvenimo ir veiklos realijas.
Sudarant leidinį daug naudingų patarimų ir pasiūlymų pateikė istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė ir etnologė prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. Be jų geranoriškos pagalbos būtų buvę sunku išsiversti. Nuoširdus ačiū Kupiškio krašto žinovams Algiui Gasiūnui, Janinai Lauciuvienei. Širdingai dėkoju už paramą ir visapusišką pagalbą Birutei Stanienei, Jonui Rimantui Glemžai ir jo giminei, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Zitai Sabaliauskienei, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorei Violetai Aleknienei, fondų saugotojai Lucijai Dobrickienei, bei visiems muziejaus specialistams, Kupiškio viešosios bibliotekos informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėjai Danutei Baronienei. Dėkoju kalbos redaktorei Eugenijai Urbonienei, dailininkei-dizainerei Astai Radvenskienei, kurių begalo kruopštus darbas suteikė leidiniui deramą išvaizdą ir solidumą.
Ačiū visiems, padėjusiems pasirodyti šiai Kupiškio krašto lokalinei monografijai, kuri tebūnie stimulas tolesniems tyrinėjimams.
Aušra JonušytėGAUTA PADĖKA

Laba diena,
noriu visų autorių vardu padėkoti už puikų renginį.

Pagarbiai
Aušra JonušytėPADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame knygos sudarytojai, istorikei, Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojai Aušrai Jonušytei už suteiktą pagalbą, rengiantis knygos pristatymui, o taip pat knygos pristatyme dalyvavusiems straipsnių autoriams už įdomius pasisakymus.

Vilniaus kupiškėnai
Po knygos aptarimo, visų susirinkusių plojimų lydima, atlikta teatralizuota folkloro programa "Lietuvos tūkstantmečiui - iš amžių glūdumos".
Tai aktorės, mūsų kraštietės, Janinos Matekonytės dovana.

Nuotraukose matote dramos aktorę Janiną Matekonytę, folkrolo aktorę Kristiną Bareikienę, solistę Daivą Guobytę - Blažienę ir muzikos ir garso šefą Aleksandrą Babkovskį.


1 komentaras:

 1. Didelę padėką pelno renginio organizatoriai. Vien sukviesti tiek garbių, knygą rengusių ir rašiusių svečių, reikėjo laiko ir deramo pasitikėjimo ir pagarbos kviesliams.
  Knygos gimimas yra bendruomeninės veiklos liudijimas, kai rūpestis eina “iš apačios“, o ne „iš viršaus“; nereikėjo kokių komitetų sudaryti, redaktorių, korektorių su algomis ar sutartimis samdyti, didelių pinigėlių išleisti.
  Pagarba ir padėka tiems šviesuoliams plojimais nepasibaigė. Teprisimena juos kiekvienas, paėmęs į rankas knygą.
  O jau programa "Lietuvos tūkstantmečiui - iš amžių glūdumos" renginio dalyvius pavedžiojo po visą Lietuvą, nukėlė į žilutėlę senovę.
  Ačiū ačiū.
  Algimantas

  AtsakytiPanaikinti