2009-09-17

KEGINIUOSE ĄŽUOLINIS KRYŽIUS

.
Kunigas kanauninkas Vladas Rabašauskas ir Tautvilas Muntrimas su keginiečių pagerbimo ženklu - žiedų vainiku.


Foto S. Agapovo

Gimtinei padovanojo ąžuolinį kryžių

Keginių kaimo gyventojų centre - ąžuolinis kryžius. Beveik keturis dešimtmečius čia gyvenantis ūkininkas Tautvilas Muntrimas savam kieme išaugino du ąžuolus. Juos panaudoti nusprendė kilniam tikslui – suvienyti buvusius ir dabartinius keginiečius - rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, į Kupiškio bažnyčią rinkosi gausus būrys keginiečių ir svečių šventoms mišioms už gyvus ir mirusius, gyvenusius Keginiuose. Po jų visi su kunigu kanauninku Vladu Rabašausku grįžo į Keginių kaimą kryžiaus pašventinimui.
O susirinko gerokai per šimtą buvusių ir esamų šio kaimo gyventojų, jų vaikų, net ir anūkų. Kai kurie nedažnai besilankantys savo ar tėvų gimtinėje. Nuoširdūs, su grauduliu išsakyti padėkos žodžiai Tautvilui, svarbiausiam šio susibūrimo įdėjos įgyvendintojui, organizatoriams: Reginai Laužikienei, Irenai Černiauskienei, Genutei Muntrimienei, Algiui Zulonui ir kitiems, kurie padėjo sukviesti tokį gausų tėvynainių būrį.
Netilo kalbos ir atnaujintos pažintys prie gausiai apkrautų stalų atsineštinėmis vaišėmis ir ragaujant Tautvilo padaryto alaus. Pakili nuotaika ir švelnus jaudulys neapleido visą dieną iki pat vėloko vakaro, kai reikėjo skirstytis. Ir kilo klausimas – o kada kitą kartą susitiksim? Tikriausiai susitiksim dar ne kartą. Tikimės.
V.J.


Nuotraukose : Apdovanojimų kanclerė, keginietė iš Panevėžio,Vlada Kisielienė, ką tik princėsės skrybėlaite apdovanojo sodybos šeimininkę Genutę Muntrimienę.
Bendras užstalės vaizdas.
Jaunosios keginiečių atžalos: Aurelija, Jolita, Lina ir Seržas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą