2009-05-04

Gegužės mėnesio jubiliatai


Vytautas Merkys
Vienas iš žymiausių lietuviškos spaudos draudimo laikotarpio tyrinėtojų – humanitarinių mokslų habil. dr. (1968), profesorius (1991), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1990), Gardino universiteto garbės daktaras (1993), Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, MA S. Daukanto premijos (1996) ir Lietuvos mokslo premijos (1997) laureatas Vytautas Merkys.
Akademikas gimė 1929.05.05 buv. Rokiškio apsk., Skapiškio par. Čivų kaime, dabar kupiškio r. 1946 m. jis baigė Kupiškio gimnaziją, 1951 m. - Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1953-1986 m. buvo Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto aspirantas, jaunesnysis mokslinis bendradarbis, skyriaus vedėjas, 1986-1987 m. – Lietuvos Mokslų Akademijos Ekonomikos instituto ūkio ir ekonominės minties istorijos skyriaus vedėjas, 1887-1992 m. – Lietuvos istorijos instituto direktorius, nuo 1992 m. – vyriausiasis mokslinis bendradarbis, Vytauto Didžiojo Universiteto profesorius. Lietuvos Mokslų Akademijos žurnalo „Lituanistica“ ir tęstinio leidinio „Lietuvos istorijos metraštis“ redakcinių komisijų pirmininkas.
Foto: D.Mukienės, 2003

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą