2009-04-17

Šio mėnesio jubiliataiRaimundas Alekna (g. 1959 m. balandžio 16 d. Subačiuje, Kupiškio raj.) – psichiatras psichoterapeutas, politikas, buvo Seimo narys, sveikatos ministras.1977 m. Raimundas Alekna baigė Panevėžio internatinę sporto mokyklą. 1985 m. baigė Kauno medicinos institutą, po metų – psichiatrijos internatūrą, įgijo gydytojo psichiatro kvalifikaciją. 1993 m. suteikta gydytojo psichiatro aukščiausioji kvalifikacinė kategorija, 1997 m. – gydytojo psichoterapeuto pirma kvalifikacinė kategorija.
Raimundas Alekna - žinomas psichiatras psichoterapeutas, organizacijų konsultantas psichologijos ir asmenybės ugdymo klausimais, dirbantis šioje srityje daugiau nei 20 metų.R. Alekna yra Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centro konsultantas, Lietuvos transakcinės analizės asociacijos prezidentas, Europos transakcinės analizės asociacijos narys.1997-2000 m. R. Alekna buvo Seimo Sveikatos reikalų komiteto narys, 1999-2000 m. vadovavo Sveikatos apsaugos ministerijai.R. Alekna yra baigęs Kauno medicinos instituto Medicinos fakultetą, vėliau stažavęsis Švedijoje, Danijoje, Anglijoje ir Portugalijoje. Nuo 1995 metų dalyvauja Europos transakcinės analizės asociacijos mokymo programoje.

Juozas Baltušis Prozininkas, dramaturgas ir publicistas Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) gimė 1909 m. balandžio 27 d. Rygoje. Po pirmojo Pasaulininio karo grįžo į Lietuvą, apsigyveno Puponyse, Kupiškio rajone. Vėliau persikėlė į Kauną. 1923 m. paskatintas Kazio Borutos pradėjo rašyti ir debiutavo apsakymų almanache „Darbas“. Pirmasis apsakymų rinkinys "Savaitė prasideda gerai" pasirodė 1940 metais. 1940-1941 m. J. Baltušis iškilo į pagrindinių sovietinės santvarkos rėmėjų gretas, dirbo radijo komitete, laikraštyje „Jaunasis valstietis“. Kurį laiką gyveno Maskvoje, dirbo Maskvos radijuje. Vėliau jau Lietuvoje pirmininkavo Lietuvos radijo komitetui, buvo žurnalo „Pergalė“ vyr. redaktorius, užėmė svarbius postus sovietinės valdžios oficiozinių organizacijų struktūrose. Išleido nemažai apsakymų rinkinių, populiariausi kūriniai – romanas "Parduotos vasaros" ir "Sakmė apie Juzę".
Dukters Ritos Baltušytės prisiminimai :

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą