2009-01-13

Vilniaus kupiškėnų, jų giminių ir pažįstamų žiniai.

Š. m. sausio 18 d. 13.00 val. visi renkamės į Vilniaus įgulos Karininkų ramovę.

Į Vilnių atvažiuoja S K A P I Š K Ė N A I su plačia kultūrine programa.
Delegacijoje : seniūnas Valdas Juškevičius, pagarsėjusi režisierė Vita Vadoklytė.

Skapiškėnai atsiveža:

1. Saviveiklinio teatro "Stebulė"spektaklį "Šiaudinė pastogė" (pagal Vincą Krėvę)
2. Naivių kultūros namų moterų ansamblį
3. Laičių kultūros namų moterų ansamblį
4. Filmuką apie Skapiškį.(apie 10 min trukmės)

Valdyba

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą