2008-10-17

Kupiškėnai Vilniaus karininkų ramovėje

Teka lėtas Lėvuo. Teka lėtas
Mano gyslomis kraujas aukštaičio
Ten įspaustos į molį tos pėdos,
Kuriomis vėl grįžtu pasivaikščiot.
( iš III "Keliai veda Kupiškin" tomo)Vilniaus karininkų ramovėje įvyko knygos "Keliai veda Kupiškin" III dalies aptarimas.
Po aptarimo koncertavo Kupiškio rajono savivaldybės Respublikinių konkursų "Žemdirbių daina" laureatas ir prizininkas vokalinis-instrumentinis ansamblis.III tomo redakcinė kolegija su Kupiškio rajono meru. Iš kairės : Filomena Marčiulionienė, meras Jonas Jarutis, Petras Pečiūra, Danutė Baronienė, Vytautė Eidukaitienė, Teofilis Čiurlys ir nepatekęs į objektyvą Vytautas Pivoriūnas.


Linksmosios dalies nuotraukos, kuriose knygos aptarimo dalyviai su Kupiškio ir Antašavos artistais.

Visus linksmino, daugelio konkursų dalyvis ir laureatas, vokalinis ansamblis "Žemdirbių daina" iš Kupiškio ir estrados artistės iš Antašavos.
Ansamblio artistai (iš kairės) Juozapas Dlutskis, Mečislovas Rutkauskas, Julija Kropaitė-Lukoševičienė, Zita Lukoševičiutė-Pavilonienė, Albinas Vaižmužis (ansamblio įkūrėjas), Jonas Makštelė, Janina Vizbaraitė-Murolienė ir vadovas Rapolas Lukoševičius.

Vaizdo klipe estrados artistės iš Antašavos Vanda Murolienė ir

Julija Lukoševičienė. (su garsu)


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą