2008-08-22

Gyvakarų kaimo Petro ir Barboros Matekonių giminės susitikimas1897m. vasario 16 dieną Kupiškio bažnyčioje susituokė Petras Matekonis, 31 m. valstietis iš Gyvakarų, ir Barbora Vaitiekūnaitė, 22 m., valstiečio Pranciškaus ir bajoraitės Grasildos Jackevičiūtės Vaitiekūnų dukra iš Aukštupėnų. Pragyvenęs kartu 25 metus su Barbora ir susilaukęs šešių sūnų miršta Petras. Likusiai vienai našlei teko išleisti į gyvenimą savo sūnus. Keturi iš jų: Petras, Napalys, Jonas ir jaunylis Liudvikas pasekė tėvų pėdomis – ūkininkavo Kupiškio apylinkėse. Kitus du paviliojo miestai. Povilas mokėsi, dirbo Kaune, paskui Vilniuje. Antanas dirbo tarnautoju Kaune, vėliau įsikūrė Palangoje. Gyvenimo vėjų taršomi motina, sūnūs–ąžuolai ir marčios, vieni anksčiau, kiti vėliau baigė žemiškus vargus ir iškeliavo į Anapilį. Po daugiau negu 111 metų nuo Petro ir Barboros vestuvių, per Žolinę, jau antrą kartą, susirinko didžioji dalis Petro ir Barboros anūkų su savo vaikais ir vaikaičiais, žentais ir marčiomis. Suplaukė, suvažiavo iš įvairių Kupiškio rajono, Lietuvos ir užsienio valstybių kampelių į Antašavos miestelį ūkininkai ir teisininkai, darbininkai, inžinieriai, vadybininkai ir tarnautojai, gydytojai, menininkai ir policijos darbuotojai, moksleiviai, studentai, dėstytojai, mokslų daktarai ir ikimokyklinio amžiaus piliečiai. Išklausę Antašavos kunigo klebono Kazimiero Kęstučio Gurklio mišias už Matekonių šeimos gyvuosius ir mirusiuosius, visi susirinko prie ūkininkų Danutės ir Petro Žekonių bei Danutės Valienės suruošto turtingo vaišių stalo. Iki sutemų netilo kalbos, muzika, juokas ir jauniausiųjų Matekonių atžalų krykštavimai.
Nuotraukose:
1) Ir suplaukė, suvažiavo...(viršuje kairėje). 2)Petro ir Barboros anūkai (viršuje dešinėje). 3)Antašavos bažnyčioje (dešinėje). 4)Prie vaišių stalo Antano Matekonio iš Palangos vaikaičiai Sauseriai. 5)Ūkininkui Petrui Žekoniui (dešinėje) įdomus žmonos seserų technologės Genutės Tumėnienės (kairėje), aktorės Janinos Matekonytės ir jos vyro kompozitoriaus Kęstučio Antanėlio pokalbis (nuotrauka dešinėje apačioje). 6) Daubarų šeima nagrinėja Matekonių genealoginį medį. 7) Susitiko seserys (iš kairės) Genutė Tumėnienė, Danutė Žekonienė ir jų pusseserė Gražina Kaušakienė. 8) Arvydas Vala su drauge Kristina (dešineje)atvyko iš Norvegijos. 9) Prie turtingo vaišių stalo...

3 komentarai:

  1. p. Vidmantai, puikiai pavyko. Būtų neblogai, jei nors prie kai kurių nuotraukų atsirastų komentariukai.

    AtsakytiPanaikinti
  2. p. Vidmantai, puikiai pavyko patalpinti.

    AtsakytiPanaikinti
  3. Puikiai pavyko p. Vidmantai. Gerai būtų viens kits komentaras prie nuotraukų.

    AtsakytiPanaikinti