2008-06-15

Almanachas "Kupiškis" ir Puponių kaimo dainos

Eiliniame Vilniaus kupiškėnų suėjime gana gausiai susirinkę tėviškėnai išklausė 2007 m. Kupiškio almanacho pristatymą. Jo sudarytojas ir daugelio straipsnių autorius Vidmantas Jankauskas papasakojo apie talpintus straipsnius, jų autorius. Šiame leidinyje išsamiai aprašyta pokario metais Kupiškio apylinkėse veikusių partizanų burių veikla, atskirų partizanų pasiaukojimas, narsumas. Aprašytas partizanų ryšininkų bebaimis ryžtingumas teikiant pagalbą ir žinias apie pavojingą ir klastingą priešą – bolševikų pakalikus ir stribus.
Tai vertinga medžiaga, supažindinanti mūsų jaunimą apie sunkias pogrindžio kovas ir patriotinę pokario metų veiklą.
V. Jankausko pranešimą papildė Jonė Žebrytė.

Po to folklorinio ansamlio „Varangė“ vadovė Varsa Zakarienė papasakojo apie surinktas Puponių apylinkės liaudies dainas, šiltai Vilniaus kupiškėnų sutiktos ansamblio dalyvės padainavo kelias sutartines. Norintieji įsigijo senovinių puponiečių dainų kompaktines plokšteles.

Kupiškėno žurnalisto Viliaus Laužiko našlė Silvija paskaitė kelis eilėraščius iš savo velionio vyro rinkinio. Apie Vilių kaip apie puikų, draugišką, visų mylimą žmogų, prisiminė klasės draugė Klementina Vosylytė.

Pasivaišinę moterų paruoštais saldumynais ir gira, išsiskirstėme iki rugsėjo pirmojo sekmadienio atostogauti.


"Varangės" folklorinis ansamblis atlieka puponiečių sutartines. Jo vadovė Varsa Zakarienė (trečioji nuotrauka)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą