2008-05-27

Iš "Kupiškio minčių"

PASITARIMĄ SURENGĖ VILNIAUS KUPIŠKĖNAI

Eleonora VAIČELIŪNIENĖ

Nuotrauka Antradienį rajono Savivaldybės posėdžių salėje įvyko pasitarimas, priskirtinas prie retesnių įvykių. Jo iniciatorė buvo Vilniaus kupiškėnų klubo (VKK) valdyba, tokį pasiūlymą Kupiškio rajono vadovams pateikusi šio mėnesio pradžioje.

Atvyko klubo valdyba

Pokalbį vedė Savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, taip pat dalyvavo Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius, seniūnai ar jų pavaduotojai.
Prisistatė ir vilniškiai kupiškėnai - klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė (Vilėniškytė), jos pavaduotojas Vytautas Pivoriūnas, valdybos nariai Žybartas Simonaitis, Teofilis Čiurlys, Regina Tubelienė (Matekonytė).
"Pasiūlėme tokį susitikimą gimtojo rajono Savivaldybėje norėdami glaudesnio bendradarbiavimo su kraštiečiais",- sakė viešnia iš sostinės F. Marčiulionienė. Ji apibūdino dabartinę VKK padėtį. Apskritai šis sambūris aktyviau veikia nuo 1991 metų, tačiau juridiniu asmeniu tapo tik prieš dvejus metus, todėl gali imtis projektų ir tikėtis jų finansavimo iš ES fondų, taip pat prašyti darbo kolektyvų paramos pervedant jiems 2 proc. pajamų mokesčio. Prezidentė pakomentavo ir apibrėžtus klubo veiklos tikslus. Jie skirti gaivinti, ugdyti, skleisti gimtojo krašto etninę kultūrą, integruoti ją į šiandienos kultūros visumą.Todėl siūlytų kasmet Vilniuje surengti rajono kelių meno kolektyvų pristatymus ne tik kupiškėnams, bet ir kitiems sostinės gyventojams. Dabar klubas yra įsikūręs Mokytojų namuose, kurių patalpose galima surengti ir kupiškėnų tautodailininkų, amatininkų darbų parodas. Manoma, jog būtų naudinga rengti proginius ir dalykinius susitikimus su rajono Savivaldybės darbuotojais ir kaimų bendruomenėmis, kitomis visuomeninėmis organizacijomis.

Plačiau skaitykite : www.kmintys.lt/index.php?psl=sugrizimai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą