2008-05-21

Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba Kupiškyje

Vilniaus kupiškėnų klubo valdybos narių išvyka į Kupiškio rajono savivaldybę


2008 m. gegužės 20 d. Vilniaus kupiškėnų klubo nariai Kupiškio rajono savivaldybės posėdžių salėje susitiko su savivaldybės atstovais. Pasitarime dalyvavo ir pasitarimui pirmininkavo savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, atstovė spaudai Stasė Krestovienė, Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius, kultūros švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jočius, Skapiškio seniūnijos seniūnas Valdas Juškevičius, Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas Paliulis, Noriūnų seniūnijos seniūnas Algirdas Navickas, Kupiškio seniūnijos seniūnas Julius Vytautas Semėnas, Šimonių seniūnijos vyr. specialistė Audronė Jankauskienė, rajoninių laikraščių „Kupiškio žinios“ ir „Kupiškėnų mintys“ žurnalistai bei Kupiškio tevelizijos žurnalistai.

Susitikime klubo prezidentė Filomena Marčiulionienė papasakojo apie Vilniaus kupiškėnų klubo nuveiktus darbus puoselėjant krašto kultūrą, kvietė artimiau bendradarbiauti kultūros srityje, pristatant Vilniuje Kupiškio rajono kapelijas, teatrus, leidinius, atskiras seniūnijas ir pan. bei tolimesnius planus.

Žybartas Simonaitis kalbėjo apie paveldo globą, būtinumą, jo išlikimą ir monumentalų paženklinimą lentomis, paminkliniais akmenimis ar kt. būdais.

Vytautas Pivoriūnas papasakojo apie klubo narių leidžiamą knygą “Keliai veda Kupiškin“ ir dalyvavimą kitų knygų leidyboje (Kupiškis, Kupiškėnų enciklopedija ir kt.) bei reikalingumą paremti.

Buvo nuspręsta kitą susitikimą ir Kupiškio rajono savivaldybės pristatymą organizuoti Vilniuje mokytojų namuose, sąrašą objektų, kuriuos reikėtų 2009 m. paženklinti pateikti iki rugsėjo mėn.

Po pasitarimo klubo valdybos nariai pakeliavo po gražias Kupiškio rajono vietoves. Aplankė Kupiškio ir Gaigalių piliakalnius, A. Petrausko ir V. Šleivytės muziejus, Palėvenės bažnyčią ir vienuolyną, Noriūnų dvarą, Lauryno Stuokos Gucevičiaus paminklą Migonyse.

Patenkinti pasitarimo rezultatais ir kelionės įspūdžiais, atsipūtę ant Gaigalių piliakalnio pievutės, linksmi grįžo į Vilnių.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą