2008-04-14

Teofiliui Čiurliui - 80


Dr. Teofilis Čiurlys

Veterinarijos gydytojas, gamtos mokslų daktaras
Gimė 1928 04 16 Gindviliuose, Kupiškio rajone, pasiturinčio ūkininko šeimoje. Mokėsi Virbališkio pradžios ir Salų Žemės ūkio mokyklose.

1950 m. baigė Gruzdžių veterinarijos technikumą, 1955 m. su pagyrimu baigė Lietuvos veterinarijos akademijos veterinarijos fakultetą. 1955 – 1958 m. mokėsi Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos instituto aspirantūroje. 1960 m. Vilniaus Universitete apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją tema “ Mitybinių faktorių įtaka galvijų didžiojo prieskrandžio celiuliozę skaldančios mikrofloros aktyvumui”. 1993 m. nostrifikuotas gamtos mokslų daktaro laipsnis.

1958-1960 m. Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis Baisogaloje, 1960-1961 metais – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1961-1963 m. – Lietuvos MA Eksperimentinės medicinos instituto vyr. mokslinis bendradarbis Vilniuje. 1963-1967 m. Lietuvos MA botanikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, 1967 – 1986 m. Lietuvos MA Biochemijos instituto Enzimologijos laboratorijos vadovas, 1986 - 1990 m. instituto mokslinis bendradarbis. 1990 –1992 m. dirbo Imunologijos institute.

Publikavo daugiau kaip 140 mokslinių straipsnių bei pranešimų tezių. Paskelbė 30 populiarių straipsnių įvairiuose žurnaluose ir laikraščiuose. Vadovavo aspirantams ir moksliniams bendradarbiams. Trys iš jų apgynė daktaro disertacijas.

Ardamas mokslo dirvonus Teofilis Čiurlys buvo ilgametis Mokslo tarybos narys, biochemikų, mikrobiologų draugijų valdybos narys.

Nuo pat Vilniaus kupiškėnų klubo įsikūrimo, aktyvus klubo ir valdybos narys. Savo gera nuotaika, žinojimu, sąmojumi mėgstamas klubo narių ir visų ji pažįstančių.

Sekmės, sveikatos, geros nuotaikos Jums ir visai jūsų šeimai – žmonai Marijai, sūnui Gediminui linki visa klubo bendruomenė.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą