2008-02-10

Sveikiname Klementiną VosylytęKlementina Vosylytė gimė 1938 m. vasario 8 d. Bakšėnuose, Kupiškio r. 1960 m. baigė Vilniaus u-tą. Nuo 1960 m. dirba Lietuvių kalbos institute.

K. Vosylytė 1973 m. apgynė disertaciją „Lietuvių kalbos lyginamieji frazeologizmai“. Kartu su kolegomis parengė „Lietuvos TSR upių ir ežerų vardyną“ (1963), rinko duomenis „Lietuvių kalbos atlasui“, paskelbė straipsnių iš leksikologijos, frazeologijos, kalbos kultūros. Vadovavo žodžių rinkimo ekspedicijoms Kupiškio krašte. „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekai užrašė apie 50 000 žodžių.

1985 m. išleido „Lietuvių kalbos palyginimų žodyną“. Parengė „Kupiškio tarmės žodyno“ I t., drauge su kitais rengia – „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“.

Vosylytė, baigusi vidurinį mokslą Kupiškyje, pasirinko studijas Vilniaus u-to Filologijos fakultete. Tokį pasirinkimą lėmė jos tetos Bronės Vosylytės, ištikimos prof. Juozo Balčikonio bendražygės žodis ir pavyzdys. Baigusi u-tą, K. Vosylytė pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute Kalbos istorijos ir dialektologijos sektoriuje. Padirbusi Toponimikos grupėje, perėjo dirbti į Žodynų sektorių: pradėjo rašyti akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ tekstą. Rašė perleidžiamų I ir II, paskui IX, X, XII tomų tekstą, redagavo XII-XV ir XVIII tomus. Už darbą prie šio lituanistikos veikalo 1996 m. K. Vosylytė kartu su kitais apdovanota Lietuvos mokslo premija. Žodynininkės triūsas buvo įvertintas ir Kultūros ministerijos – 1998 m. ji buvo apdovanota Karaliaus Mindaugo medaliu.

K. Vosylytė kartu su K. Morkūnu sudarė knygą „Bronė Vosylytė. Kelias į didįjį Žodyną“ (2002).

Vilniaus kupiškėnai sveikina dr. Klementiną Vosylytę su gražiu jubiliejumi ir linki tolomesnės kurybinės sekmės.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą