2008-02-08

Kupiškio krošto dainuška

Foto iš www.kupiskis.com

Dainuška apie Kupiškį

Kupiškio miestas vėnodai ištiestas,

Tarp kalnalių ir upėlių viseip kaip išriestas.

Platumo, ilgumo saikiai nustatytas,

Žolynėliais ir medėliais gražiai išrėdytas.

Par vidurį miesto taka srauni upa,

O ji yra pavadinta no senybas Kupa.

Kupos kruntai aukšti, moliu šlipavoti,

Alksnių, karklų ir žilvičių bromai iškraiglioti.

Ogi, Kupiškio miestas slaunas visam krašti,

O garsieji jo kermošiai rundami ir rašti.

Apylinkės žmonas važiuoja nekviesti,

Važa lošinius ir kumpjus, ir sūrius, ir sviestų.

O arklių žvingimas ir žmonių šnekumas –

Vieni parka, kiti maino ir prastus ir kuinus.

Ogi, Kupiškio miestas yra labai slaunas –

Niekai prėš jį plati Ryga ir Vilnius, ir Kaunas.

Ogi tų pauporių ailios bagalinas,

O ubagų gėsminykų susadį grundinas ...

Vieni poteriauja, kiti giesmas traukia

Ir visi ištiesį runkas išmaldos laukia.

O prė turgaus, aikštaj yr Majaucko būda :

Ti žmonių kirbinąs juda, tinoj groja dūda.

Ko tik raikalausi, ko norėsi – gausi,

Kiek derėsi, tiek mokėsi ir neapsigausi.

Visokių pasūdžių, armonikų, dūdžių,

Smuikų, klernotų, lumzdėlių ir molinių dūdų.

Oblių, žirklių, peilių, pūgaunykų, drailių.

Grųžtų ir dišliokų – drūtų, bukų, smailių, -

Komanų, linciūgų, pavalkų ir lunkų,

Kilpų, odų, posagų ir raudonų stūgų ...

Ročiupjo upėlis par laukus vingiuoja,

Išsirungys kaip vijūnas sau Kupon ringuoja.

Aukštupjo upėlys skardžiais vingiais sukas,

Par piliokalnį sau šniokšdamas unt Lavenį brukas ...

Netoli už miesto možas ežerėlys,

Sausoj vietoj, unt kalnalių gražus beržinėlys –

Slaunas suvajimas apylinkės krošto,

Ti suplaukia daug jaunimo garsaus ir unt rošto.

Ogi, Kupiškio miestas yra viseip slaunas –

Niekai prėš jį plati Ryga ir Vilnius, ir Kaunas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą