2008-01-12

SAUSIO 13 -TOJI
Sausio 13-oji yra ne ginklo, ne jėgos, netgi ne didvyriškumo pergalė. Ginklais tą naktį mes tikrai nieko nebūtume laimėję. Jėga ir fizinis pranašumas buvo kitoje pusėje, ir ta kita pusė būtų galėjusi viską nušluoti. Prieš tankus, automatų vamzdžius, neperšaunamas liemenes išėjo kūnas ir kraujas. Kas gali būti silpniau ir trapiau? Ką galima lengviau sutraiškyti, sušaudyti, sunaikinti? Tą naktį prie televizijos bokšto ar čia, prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų, visi buvome avinėliai, išsirikiavę mirti. Drebantys nuo šalčio ir nuo artėjančios pabaigos. Pasmerktųjų beprotybė. Jos nebuvo kitoje pusėje. Išaušus sekmadienio rytui kita pusė dardėjo Vilniaus gatvėmis ir per garsiakalbius skelbė savo pergalę. Bet pergalės ten nebuvo. Ją dangus ir žemė skyrė kūnui ir kraujui. Sutraiškytam, sušaudytam, sutryptam į sausio sniegą. Ir jau tą pačią klaikią naktį prikeltam ir išaukštintam Dievo dešinėje, nes avinėlių silpnybė ir pasmerktumas priverčia Viešpatį atsigręžti. Jis taip pat yra atidavęs sunaikinti savo kūną ir kraują, kad atsakytų, ką reiškia mylėti gyvenimą.


Sausio 13 memorialo atidarymo vaizdai. Aikštėje skambėjo aktoriaus T.Vaisietos žodžiai.

Kupiškėnai Romualdas G. ir Albinas Č. su aktoriumi uteniškiu A.Grašiu prie Sausio 13 memorialo.


Skamba AVE MARIA

Paklausykite L. Pavaročio .....

Luciano Pavarotti AVE MARIA

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą