2008-01-10

Mieliems kraštiečiams

Mieli kraštiečiai, į Jus kreipiasi Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba

Vilniaus kupiškėnų klubas yra visuomeninė kultūrinės ir pilietinės veiklos oreganizacija, sutelkianti bendrai veiklai Kupiškio krašto kilmės žmones ir jų palikuonis, gyvenančius Vilniuje, Lietuvoje ir kitur.

Vilniaus kupiškėnų klubas įsikūrė 1991 m. Jo tikslas gaivinti, ugdyti, propaguoti Kupiškio krašto etninę kultūrą, integtruoti ją į šiandienos kultūros visumą. Užsiimti krašto kultūros istorijos tyrinėjimais, paveldo globos, tvarkymo ir monumentalaus paženklinimo darbais. Rengti proginius ir dalykinius susitikimus su Kupiškio rajono savivaldybės darbuotojais ir gyventojų bendruomenėmis, religinėmis, pilietinėmis ir kitomis organizacijomis, užsienio lietuviais. Skatinti ir remti leidybos darbą, propaguoti ir platinti kupiškėnų leidinius.

Padaryta nemažai: išleistos dvi knygos “Keliai veda Kupiškin” dalys (ruošiama laidai trečioji dalis), Vidmanto Jankausko ir jo bendraminčiųjų dėka išleistas “Kupiškėnų enciklopedija” pirmasis tomas, prie Kupiškio marių pasodintas ąžuolynas, sutvarkytos Švedukalnyje suomių karių kapinės, Bajorų kaime vokiečių karių kapinės, pastatyti paminkliniai akmenys buvusių pradžios mokyklų vietose Alizavoje, Lebedžių, Virbališkių, Vėžionių kaimuose ir daug kitų darbų.

2008-2009 metais su Kupiškio savivaldybės, Šimonių seniūnijos, jos bendruomenės bei rėmėjų parama, su atitinkamai sutelktomis darbo rankomis ir lėšomis numatyta pastatyti paminklines betono – akmens stelas trims Lietuvai nusipelniusiems juodžiūniečiams jų buvusių gryčių vietose prie senosios Juodžiūnų kaimo gatvės, būtent:

1. Peliksui Bugailiškiui (1883-1965) – teisininkui, visuomenės veikėjui, kultūros ir spaudos darbuotojui, kraštotyrininkui, laikraščių ir muziejų steigėjui;

2. Jonui Murkai (1889-1945) – įžymiam pedagogui, septynių užsienio kalbų žinovui, daug kartų išleistų vadovėlių moksleiviams autoriui;

3. Kazimierui Šauliui – Šaulinskui (1908-1993) – pedagogui, tautosakos rinkėjui, tarmių tyrinėtojui, mokslinio 2-jų tomų veikalo „Juodžiūnų tarmė“ autoriui.

Taip pat numatoma pastatyti paminklinę stelą garsiam šimoniečiui Jurgiui Šlapeliui (1876-1941) – lietuvybės puoselėtojui, vertėjui, gydytojui, pedagogui, kultūros ir politiniam veikėjui, jo buvusios gimtosios sodybos vietoje Galsiškių kaime, statyti paminklinius akmenis išnykusių kaimų bei buvusių mokyklų pastatų ar jų vietų įamžinimui, tvarkyti apleistas kapines ir kt. Panašūs darbai numatomi ir kitose seniūnijose.

2008 m. numatoma išleisti trečioji knygos „Keliai veda Kupiškin“ dalis.

Prašom palaikyti mūsų iniciatyvą ir finansiškai paremti klubą, kad šie kilnūs planai būtų įgyvendinti.

Taipogi norėtume, kad 2 procentus nuo pajamų mokesčio pervestumėte į klubo sąskaitą Kupiškio krašto gražinimui. Tai žymiai paspartėtų numatyti darbai.

. Iš anksto dėkojame.

Mūsų rekvizitai:

Vilniaus kupiškėnų klubas

Arklių g. 20-11a, LT-01129, Vilnius

Įmonės kodas 300712374

A /s LT66 7044 0600 0598 0124

AB SEB Vilniaus bankas,

Banko kodas 70440

El. paštas: filomenamar@gmail.com

Vilniaus kupiškėnų svetainė: http://vilniauskupiskenai.blogspot.com

Klubo prezidentė ---------------------------------Filė Marčiulionienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą