2008-01-23

Linui Vidugiriui - 80Linas Vidugiris gimė 1928 m. sausio 23 d. Panevėžio apskrities Kupiškio valsčiaus Jutkonių kaime. Pradinę mokyklą lankė Virbališkiuose. 1939 m. rugsėjo 1 d. jis tapo Kupiškio gimnazijos mokiniu. Baigęs gimnaziją įstojo į VDU Statybos fakulteto Kelių skyrių.

1950 m. apgynė diplominį projektą ir ir įgijo inžinieriaus kelininko kvalifikaciją. Baigęs VDU buvo paskirtas į Alytaus kelių valdybą. Po poros metų išvažiavo į aspirantūrą - Maskvos automobilių ir kelių institutą. Daug laiko praleisdavo bibliotekose, kelių tyrimų ruožuose. 1954 m. balandžio 22 d. Linas Vidugiris apgynė disertaciją ir netrukus sugrįžo į Kauno Politechnikos Iinstituto Kelių katedrą. Nuo 1955 m. sausio 12 d. daktaras, o nuo 1958 m. – docentas. 1962 – 1967 m. – Kelių katedros vedėjas. Nuo 1969 m. darbą tęsė Kelių katedroje, kuri buvo perkelta į naujai įsteigtą Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1993 m. išėjo į pensiją.

Kartu su kitais katedros bendradarbiais išleido „Kelių tiesimo“ (1967 m. pirmoji, 1972 m. – antroji dalis) ir „Kelių eksploatacijos“ (1991) vadovėlius. 1999 m. iš spaudos išėjo „Automobilių kelių projektavimo“ knyga, kurią parengė kartu su dr.doc. E. Palšaičiu.

Gimnazijos klasės draugams talkinant, 1997 m. išleido knygą apie Kupiškio gimnaziją „Ir mes kupiškėnai“, kuri susilaukė didelio kupiškėnų susidomėjimo. Docentas Linas Vidugiris yra knygos, skirtos Vytauto Didžiojo universiteto statybos fakulteto 1950 metų inžinierių laidai, „Studijų ir polėkių metai“ sudarytojas (2000 m.).

Linas Vidugiris aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys, Kupiškio krašto enciklopedijos straipsnių autorius, kurios pirmasis tomas išspausdintas 2007 m.

Draugai kupiškėnai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą