2007-11-28

Sveikinimas Vitui Kriščiūnui

Mielas Jubiliate Vitai, Didysis Kupiškėne, Mokytojau,

žavimės Tavimi visad jaunu ir žvaliu, o jau pralenkei mūsų tėvynės vyrų amžiaus vidurkį net dvidešimčia metų. Sveikiname Tave visa mūsų klubo šeima ir linkime šį rekordą didinti ir didinti.

Gimei tvirtu užsispyrusiu žemaičiu, bet Dievas pamatė suklydęs ir liepė Šventam Petrui įrašyti Tave į aukštaičių kupiškėnų knygą. Taigi ir pirmąjį elementorių į rankas paėmei, ir abiturientu, ir mokytoju tapai Kupiškyje. O tada ir prasidėjo... Brandos atestatą įteikė jau ne Kupiškyje. Pasvalyje. Dvi dienos prieš vokiečių kariaunos „Drang nach Osten“ šuolį birželio 22 dieną. Ir drauge su atestatu davė ne gėlės žiedą, bet ginklą Birželio sukilimui.

Po to vėl du kartus dirbai Kupiškyje mokytoju, kol tuomet lemtingi Lietuvos jaunimui įvykiai pasuko Tavo gyvenimo orbitą į Vakarus. Germaniški traukiniai vežė Tave pirmąjį kartą -- į Reicho darbo lagerį Baltijos pakrantėje prie Štralzundo, antrą kartą – į Tiubingeną, netoli Šveicarijos sienos.

Po kekverto metų likimo orbita staigiai pasuko į Rytus. Gyvulinių vagonų su sargybiniais ir šunimis ešalonas pervežė Tave per visas etnines mūsų protėvių baltų ir europinės Vytauto valstybės žemes iki pat Maskvos. O po to dar dukart tiek kilometrų iki Uralo ir triskart tiek jo, kol ešalonas sustojo tremtinių kapinėmis nusėtose Sibiro platybėse. Šaltai alkanai buičiai, vergiškam darbui ir mirties grėsmei. Susilpnėjus represiniams varžtams, po keturiolikos vergovės metų atsidūrei ilgam Gruzijoje. Jau pusėtinai laisvas žmogus, bet be teisės grįžti Lietuvon. Ir taip po dramatiškos 39-nerių metų odisėjos esi jau 20 metų tėvynėje ir jos sostinėje. Ir tarp mūsų - klube. Su didžiule gyvenimo geografija, patirtim ir išmintim. Pergyvenęs ir prieš tremtį ir joje sunkią tauraus lietuvio mokytojo, Kupiškio bibliotekos vedėjo, vokiečių kalbos vertėjo ir ilgus dešimtmečius – Sibiro medkirčio, tremtinių ligoninių sanitaro ir fabriko darbininko dalią.

Tavo nueitas gyvenimo kelias yra chrestomatinis mokyklų vadovėliams. Tavo dvasinė aura yra nematomoji antroji mūsų klubo vėliava. Garbė ir pagarba Tau, Mielas Vitai.

Vilniaus kupiškėnų klubo draugės

ir draugai. 2007.11.26

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą