2007-11-17

Kriščiūnui Vitui Mindaugui - 85


Vilniaus kupiškėnų klubo nariai, Pašilaičių seniūnijos ir bendruomenės atstovai pagerbė Vitą Kriščiūną, jo mylimo mikrorajono MEDEINOS kavinėje. Dovanos, gėlės, unikalūs jaunystės portretai, bučiniai, šampanas, gražūs palinkėjimai, dainos kaip kalnų lavina užgriuvo Vitą. Dar tvirti Vito pečiai, visa tai sekmingai atlaikė .... Foto f.m. ir a.č.VITAS aktyvus Vilniaus kupiškėnų klubo narys. Nuotraukose jį matote: Kaune, sveikinant klasės draugę Bronytę Karaliūnaitę. ( nuotrauka viršuje, Vitas viduryje) iškyloje prie Pūčkorių (stovi antras iš dešinės) ir Kupiškėnų enciklopedijos I - tomo pristatymo renginiuose (pirmas iš dešinės)

VITAS gimė 1922 11 26 Meižiuose, Šiaulių aps. Pedagogas, tremtinys, visuomenės veikėjas. Pradžios mokyklą lankė Kupiškyje, 1933–1941 m. mokėsi Kupiškio gimnazijoje. Areštavus tėvą, gydytoją Vladą Kriščiūną, mokytis Kupiškyje pasidarė pavojinga ir 1941 02 persikėlė į gimnaziją Pasvalyje, kur klebonavo dėdė Kazimieras Kriščiūnas. 1941 06 20 gavo brandos atestatą. 1941 Birželio sukilimo dalyvis Pasvalyje (vadas Albinas Vaitkus). 1941 06 29 grįžo į Kupiškį ir pradėjo dirbti viešosios biblio­tekos vedėju. Nuo rudens mokytojavo Kupiškio gimnazijoje. 1942 m. pava­sarį išvyko į darbo tarnybą Vokietijoje ir dirbo Bartho mieste. 1943 m. išvakarėse grįžo į Lietuvą ir kelis mėnesius dirbo Kupiškio vls. savivaldybėje vertėju. 1943 10 vėl primtas mokytoju į Kupiškio gimnaziją. 1944 m. kovą komandi­ruotas į Tiubingeną (Vokietija) susipažinti su vokiečių mokytojų darbu. Grįžo prieš pat antrąją sovietinę invaziją. Nors 1946 m. iš tremties į Kupiškį grįžo tėvas, bet 1948 05 22 visa šeima ištremta į Altajaus krašto Talcų miško paruošų ūkį. V. Kriščiūnas iš pradžių dirbo lietuvių trem­tinių vaikų mokytoju Kardono pradinėje m-loje, nuo 1951 m. – miškų ūkyje. 1956 m. lankė 7 mėnesių buhalterių kursus Irkutske. 1957 m. paleistas be teisės grįžti į Lietuvą. Tėvus, kaip medikus, perkėlus į Novogrudinino žvejų kaimelį prie Angaros, V. Kriščiūnas grįžo pas juos ir iki 1961 m. dirbo sanitaru. Dar metus padirbėjęs Irkutsko medienos plukdymo kontoroje, 1962 rudenį išvyko į Batumi (Gruzija) miestą, į kurį, išėję į pensiją, buvo persikėlę tėvai. Mašinų gamybos fabrike V. Kriščiūnas 25 metus dirbo frezuotoju. 1987 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje, amžinajam poilsiui Batumio kapinėse palikęs tėvus. Nepriklausomybės partijos narys (1990).

Vidmantas Jankauskas, Linas Vidugiris
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą