2007-10-24

Skapiškėnų padangėje

MOKYKLOS REZULTATAS – 50 LAIDŲ

Jurgita ŽIUKAITĖ

fotografavo Jurgita Žiukaitė

Nuotrauka

Šie mokslo metai Skapiškio vidurinei mokyklai jubiliejiniai. Prieš 50 metų – 1957-aisiais – ugdymo įstaiga išleido pirmąją abiturientų laidą. Jos atstovai šį jubiliejų paminėti kvietė visus Skapiškio vidurinę mokyklą baigusius mokinius ir jų pedagogus. Nors į susitikimą penktadienį susirinko ne per didžiausias būrelis buvusių abiturientų, tačiau mokyklos koridoriais, kultūros namuose, Skapiškio gatvelėmis vilnijo prisiminimai apie mokykloje prabėgusius metus, mintys apie dabartį bei ateitį.

Jubiliejinis, I laidos abiturientų inicijuotas susitikimas pradėtas šv. Mišiomis už mirusius mokytojus ir mokinius, aplankytos jų amžinojo poilsio vietos. Į šventinį minėjimą susiburta Skapiškio kultūros namuose.
Pasak vieno iš susitikimo iniciatorių, I laidos abituriento Tautvilo Giedrio, šiuo susibūrimu norėjosi parodyti tai, jog ir provincijos mokyklą baigusieji gali daug pasiekti. Nesvarbu, kokioje mokykloje mokaisi – svarbu dirbti. Pirmąją laidą baigė 25 abiturientai (keturi iš jų ilsisi Amžinybėje). Pats pašnekovas – fizikos mokslų daktaras, 44 metus triūsė KTU fizikos fakultete docentu. „Skapiškio mokykla, užauginanti didžius žmones, verta gimnazijos vardo“, - „Kupiškėnų mintims“ sakė T. Giedrys.
Kiti pirmosios laidos abiturientai gyvenime taip pat daug pasiekė: Jonas Kilius žinomas kaip filologijos mokslų daktaras, vertėjas, Vilniaus universiteto docentas; Aldona Balytė-Kazanavičienė – matematikos mokytoja, mokyklos direktorė, keliautoja, Danutė Kiaulėnaitė-Švelnienė – gydytoja, Bronius Rudokas – buhalteris-ekonomistas, Lina Varnaitė-Savickienė – diplomuota bibliotekininkė...

Visi džiaugiasi itin šiltais ir artimais santykiais su auklėtoja Elena Merkiene. Ji sakė, kad pati laimingiausia besijaučianti tada, kai kas penkeri metai susitinka su buvusiais auklėtiniais. Pirmasis bendraklasių susitikimas baigus mokyklą vyko po šešerių metų, kaip buvo pasirašyta pasižadėjime, pakastame po Skapiškio ąžuolu.
„Suartėjome dar mokykloje. Brandus kiekvienas mūsų susitikimas. Mano auklėtinių gyvenimo sąlygos buvo sunkios. Pėsti žingsniuodavo ne vieną kilometrą, klasėje užšaldavo rašalas – bet nė vienas nesiskundė“, - sakė mokytoja. E. Merkienė mokykloje pradėjo dirbti 1949 m. ir pedagoginei veiklai paskyrė 44 metus. „Per pirmosios laidos išleistuves mano mokiniams buvo 18 metų, o man – 28-eri“, - kalbėjo pedagogė, kuri prisipažino taip pamilusi Skapiškį, kad jei tenka kur išvažiuoti, rodos, kad laukia kiekvienas šio miestelio medis, šaligatviai. E. Merkienė teigė negalinti nepakalbinti ir dabartinių mokinių. Jiems ji linkėjo neieškoti gyvenime lengvatų, bet siekti savo tikslų, tikėti ateitimi ir mylėti žmones.

Nuo 1992 m. mokyklai vadovauja Birutė Zaborskienė, ji buvo pasveikinta su 15 direktoriavimo metų sukaktimi.
Direktorė pristatė šiandieninės mokyklos, kurioje dabar mokosi 269 mokiniai, dirba 31 mokytojas, veidą, prioritetus, siekius, džiaugėsi pasiekimais.

Nuskambėjo ne vienas nuoširdus ir šiltas sveikinimas. Kultūros ir švietimo skyriaus specialistė Irena Mockuvienė perdavė šio skyriaus vedėjo Rimanto Jociaus sveikinimus bei atvežė Švietimo ir mokslo ministrės Romos Žakaitienės sveikinimą mokyklos bendruomenei, į gyvenimą išleidusiai 50 laidų.
Pirmosios laidos abiturientas J. Kilius, visos laidos vardu, mokyklai dovanojo paveikslą, direktorei ir auklėtojai įteikė specialiai šiam susitikimui parengtą vinjetę, atspindinčią jų laidos mokyklinius metus ir gyvenimo pasiekimus, paties verstą Mato Pretorijaus knygą apie lietuviškus papročius.

/Iš Kupminčių archyvo, sutrumpintas/

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą