2007-09-02

Skapiškėnų padangėje

Prisiminimui Tėviškės ąžuolas su p. Gerdos eilėmis
Tik keletas nuotraukų iš bajoriečių susibėgimo Žiobų sodyboje. Visi gražūs ir linksmi, prisimena vaikystę ir jaunystę.

S U S I T I K I M A S B A J O R U O S E

2007 m. rugpjūčio 11 d. šv. Lauryno atlaidų Skapiškio parapijoje išvakarėse įvyko bajoriečių susitikimas. Saulėtą vidurdienį rinkomės į gražiai Žiobų vaikų puoselėjamą sodybą, kuri tuoj pasipuošė tautine vėliava. Ilgai netilo kalbos, prisiminimai, dainos …

Mūsų vieškeliuos aidėjo žingsniai,

Kai mes ėjom.

Mūsų soduose lingavo medžiai,

Kai dainavom.

Mūsų pievose žydėjo gėlės,

Kai mylėjom.

Mūsų metai brydėmis išbrido,

Kai gyvenom.

Mes paliksime savo vardus,

Kad žolė neužželtų ant kelio,

Kad viršūnėse medžiai seni

Oštų mūsų dainas.

Šių eilučių autorė, susitikimo organizatorė ir įkvėpėja – Gerda Jankevičiutė Petraitienė, kuri kiekvienam dalyviui įteikė gražų prisiminimą – puikų, įrėmintą paveikslą su šimtamečiu ąžuolu ir šiomis eilėmis. Ačiū jai. Šis gražus suvenyras mums visiems primins gimtinę. O mus, kol gyvi sveiki būsime visi keliai ves į Bajorus.

N.K.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą