2007-09-15

13 laida susirinko po 55 metų


Tryliktoji Kupiškio vidurinės mokyklos abiturientų laida po 55 metų susirinko Kupiškyje. Įžanginį žodį tarė Živilė Brazauskaitė - Mačionienė. Susitikime dalyvavo auklėtoja, mokytoja Felicija Jakutytė, mokytoja Terėsė Merkevičienė - jau išėjusio Anapilin auklėtojo Vlado Merkevičiaus žmona. Visi džiaugėmės, kad po tiek metų atvyko didelė 13-tos laidos dalis. Kalbėjusieji dėkojo auklėtojams , mokytojams ir mūsų bendraklasei, vienai iš susitikimų organizatorių - Vandai Zulonaitei - Juozaitienei.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą