2007-07-02

Vilniaus kupiškėnų klubo valdyba

Prezidentė - valdybos pirmininkė Filomena Marčiulionienė
Valdybos pirmininko pavaduotojas
Vytautas Pivoriūnas
Valdybos narys - finansininkas
Teofilis Čiurlys
Valdybos narys
Liucija Venslovaitė
Valdybos narys
Žybartas Simonaitis